top of page

הקמת חברה במרוקו

01/

יצירת חברת LLC

La SARL (חברה באחריות מוגבלת) היא צורת חברה נפוצה מאוד במרוקו. צורת חברה זו מתאימה עבור virtually  לכל סוג של פעילות מסחרית ואומנות. יצירת LLC מאפשרת לך להגן על הנכסים האישיים שלך ביעילות ולהרוויח ממיסוי מתאים. צורת חברה זו מציעה ליזמים פשטות וביטחון.

03/

יצירת SAS

זהו מבנה משפטי גמיש מאוד שנוצר בין גופים משפטיים במטרה ליצור או לנהל חברת בת משותפת, או לחלופין ליצור חברה שתהפוך להיות האם המשותפת שלהם. יצירת SAS מאפשרת לך ליהנות מחופש חוזי גדול המאפשר ליוצריו להגדיר באופן חופשי את כללי התפעול של החברה בתקנון.

02/

יצירת SCI

La SCI (Société Civile Immobilière) היא שותפות, המאפשרת ניהול פשוט וחסכוני של נדל"ן.

04/

יצירת SASU

La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) פופולרי מאוד בקרב יזמים שמתחילים. יצירת SASU מגינה על הרכוש האישי שלך ושל בן/בת הזוג שלך. ה-SASU הוא גם מבנה גמיש המאפשר לך לארגן את העסק שלך בקלות.

bottom of page