top of page
créer succursale casablanca - maroc
חוזה עבודה זר במרוקו: מסגרת חוקית ורגולטורית חדשה 

 

 • חוק מס' 65-99 הנוגע לחוק העבודה (סעיפים 516 עד 520).

 • חוק מס' 19-12 הקובע את תנאי העבודה וההעסקה של עובדי בית (סעיף 3).

 • צו שר העבודה והשילוב המקצועי מס' 1356-19 מיום 19.4.2019 על קביעת דגם חוזה העבודה השמור לזרים.

 • החלטת שר העבודה והשילוב המקצועי מס' 1/תחיר/20 19 מיום 1.7.2019 על קביעת רשימת המסמכים והמסמכים שיש לצרף לחוזה העבודה השמור לזרים לצורך קבלת היתר העבודה.

 • אמנות והסכמים דו-צדדיים שנכרתו עם מדינות או מוסדות מסוימים בתחום זה. 

כיצד יכול מעסיק לקבל אישור לגיוס עובד זר?

בהתאם להוראות סעיף 516 לחוק מס' 65.99 הנוגע לחוק העבודה, כל מעסיק המעוניין לגייס עובד זר חייב לקבל אישור מהרשות הממשלתית האחראית על העבודה. הרשאה זו ניתנת בצורה של אשרה המוצמדת לחוזה העבודה.

מתן אשרה לחוזה עבודה זר עונה על מטרה כפולה, מצד אחד, להגן על כוח העבודה הלאומי מפני כל תחרות שכוח העבודה הזר יוכל להתנגד לה, עם כישורים מקצועיים שוים, ומצד שני, לעמוד בה. צרכי המדינה לכישורי חוץ הנחוצים לפיתוח כלכלתה ולקידום פרויקטי השקעה.

טוב לדעת :  על מנת להקל על ההליכים ועל מנת להיות מסוגלים לעמוד בחקיקה הקיימת, יש חשיבות לשימוש ברואה חשבון מוסמך. רואה חשבון הוא איש מקצוע ליברלי שפעילותו מנוהלת על ידי la חוק (15-89). כדי לממש את פעילותו, רואה חשבון מוסמך חייב להיותרשום בדירקטוריון מסדר רואי החשבון

מקרה של זרים פטורים מהאישור 

​ משרד העבודה והשילוב המקצועי רשאי, בכפוף להצגת מסמכים תומכים, לפטור עובדים זרים מסוימים מהתעודה שהונפקה על ידי ANAPEC, בפרט מהקטגוריות הבאות:

 • זרים שנולדו במרוקו ומתגוררים בה באופן קבוע;

 • בני זוג של נתינים;

 • בני זוג של אזרחים זרים המתגוררים במרוקו באופן קבוע (איחוד משפחות);

 • תושבים במרוקו כשכירים באופן רציף לתקופה של יותר מעשר (10) שנים

 • בא כוח ומנהלי החברה או העמותות או דומים;

 • השותפים ובעלי המניות של החברה;

 • משולב, לתקופה מוגבלת, לתפקידים ספציפיים בחברות זרות   קבלני רכש ציבורי או עם חברות בנות של חברות אם שבסיסן בחו"ל;

 • נציגים במסגרת שיתוף פעולה או שליחות של משך זמן שלא יעלה על שישה (6) חודשים שאינם ניתנים לחידוש;

 • מאמנים וספורטאים;

 • אמנים זרים;

 • עובדים העובדים בחברות עם סטטוס קזבלנקה Finance City (CFC); 

 • עובדים המהווים חלק מצוות ההנהלה(*) של חברות המבצעות פעילות אוף-שורינג;

 • פליטים וחסרי אזרחות;

 • עובדים המבצעים פעילויות ומקצועות שאינם ניתנים לעיסוק אזרחים;

 • אזרחים של מדינות עמן מרוקו סיכמה הסכמי הקמה   (אלג'יריה, תוניסיה וסנגל) או הסכמים דו-צדדיים על עבודה ומגורים, לרבות הוראות אי-התנגדות בשוק העבודה הלאומי;

 • אנשי מקצוע צרפתים צעירים המגיעים לעבוד במרוקו במסגרת ההסכם הצרפתי-מרוקני מ-24 במאי 2001 המתייחס לחילופי אנשי מקצוע צעירים;

 • עובדים זרים שנהנו מפעולות הסדרה חריגות.

נוהל מתן תעודת פעילות לטובת עובדים זרים במרוקו 

המטרה היא לספק הוכחה לכך שלמועמד הזר לתעסוקה יש כישורים ספציפיים או נדירים במרוקו, ושאין פרופיל לאומי שווה ערך בשוק העבודה.

הליך הטיפול בבקשה לאישור פעילות נעשה בשלושה (03) שלבים כדלקמן:

NOS SERVICES
Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc

Les avantages accordés par le programme TAHFIZ

​Le programme « TAHFIZ » prévoit l’octroi, pour une durée de 24 mois et dans la limite de dix (10) salariés, des avantages ci-après :

 

 • Exonération de l’Impôt sur le Revenu (IR) du salaire mensuel brut plafonné à 10.000,00 DH pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement du salarié ;

 • Prise en charge par l’Etat de la part patronale au titre de la cotisation due à la CNSS et de la taxe de formation professionnelle, au titre d’un salaire mensuel brut plafonné à 10.000,00 DH et pour une durée de 24 mois à compter de la date de validation par l’ANAPEC du protocole de bénéfice.

Étape

01

préparation

 1. Déclaration d’existence de l’entreprise ou de l’association auprès de l’administration fiscal ;

 2. Inscription du salarié sur le portail de l’ANAPEC ;

 3. Renseignement par le recruteur du protocole de bénéfice du programme sur le portail de l’ANAPEC ;

 4. Immatriculation du salarié auprès de la CNSS .

Étape

02

dépôt

 1. Dépôt, par l’employeur auprès d’une agence de l’ANAPEC, d’un dossier par salarié comprenant un protocole de bénéfice du programme TAHFIZ accompagné d’une copie légalisée du contrat de travail ;

Étape

03

dÉclaration

 1. Versement par le recruteur à la CNSS de la cotisation salariale des salariés bénéficiant du programme ;

 2. Ouverture des droits par la CNSS au profit des recrues ;

 3. Déclaration par l’entreprise de la liste des recrus bénéficiant du programme.

מהו זמן העיבוד של בקשת אישור ANAPEC? 

זמן הטיפול בבקשת אישור הוא לכל היותר 20 יום (ימי עבודה).

מקרה של תפקידי אחריות, פרופילים נדירים וחידושים

 

הליך הטיפול בבקשות לתעודת פעילות מפושט (פטור מהקול קורא) במקרים הבאים:

 • זרים המועמדים לתפקידי אחריות ברמה גבוהה(רשימה A1);

 • פרופילים מיוחדים הנחשבים נדירים או שאינם זמינים בשוק העבודה(רשימה A2);

 • מועמדים לחידוש תעודת פעילות אצל אותו מעסיק ולאותו תפקיד (למעט קידום) ואצל אותו מעסיק. זמן הטיפול בהליך הפשוט לא יכול לעלות על 48 שעות (ימי עבודה).

 

רשימה A1:פוסטים שלאחריות high level 

 • מנכ"ל;

 • יו"ר מועצת המנהלים;

 • מזכיר כללי;

 • מנהל כללי;

 • סגן מנהל כללי;

 • מנהל (nI) של חברות רב לאומיות, חברות המעסיקות יותר מ-50 עובדים, או בעלות הון השקעה העולה על 1,000,000 Dhs;

 • מנהלים (n-2) לחברות גדולות (שכוח העבודה שלהן עולה על 500 עובדים);

 • מנהלים בתוך עמותות או ארגונים לא ממשלתיים עם ניסיון מינימלי של 3 שנים;

 • מנהלים בסניפים של חברות זרות עם ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד דומה או שווה ערך בחברה האם.

 

רשימה A2:פרופילים מחודדים הנחשבים נדירים או שאינם זמינים בשוקjob 

 • מנהלי תוכניות אנטנות רדיו וטלוויזיה;

 • מהנדסים ואדריכלים בעלי ניסיון של יותר מ-5 שנים;

 • קפטן, מפקדי ספינות, טייסי מטוסים;

 • מכונאות מטוסים;

 • פרופסורים וחוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה בעלי ניסיון של 5 שנים; • מורים ומורים לשפות ולשפות זרות;

 • רכז אחראי ו/או פדגוגי של קורסי שפה;

 • ספרנים, תיעודיים ומנהל ספריית מדיה (מינימום שנתיים ניסיון);

 • מדריכים ויועצי חינוך ראשיים (ניסיון של שנתיים לפחות); • סוכנים קונסולריים של נציגויות דיפלומטיות וקונסולריות שבסיסן במרוקו;

 • יועצים לנציגויות הכלכליות והמסחריות של מדינות זרות במרוקו; • טייסי כדור פורח;

 • מתורגמנים ומתרגמים לשפות זרות;

 • אופה ראשי, יצרן שוקולד ראשי, טבח ראשי (כל ההתמחויות הגסטרונומיות: צרפתיות, אסייתיות וכו'), שף קונדיטור;

 • טבח מנוסה (מומחיות אסייתית);

 • יועץ טלפוני דובר פורטוגזית או הולנדית;

 • משרתים עם ניסיון של Sans;

 • מאמני סוסים;

 • Green Keeper;

 • מטפלי ספא;

 • טכנאי ציפורניים ;

 • צוללני אלמוגים;

 • מגדלי גמלים.

משרדנו מלווה אותך לאורך כל הליך השגת חוזי העבודה שלך עבור עובדיך הזרים. 
NOTRE ÉQUIPE
Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES
מי אנחנו?
LEC.maחברה של רואי חשבון ורואי חשבון הרשומים ברשימת מסדר רואי החשבון במרוקו.

בין אם אתה מנהל עסקים, איש מקצוע ליברלי או מנהל עמותה, לבד או בראש צוות, לא משנה מה תחום הפעילות שלך,LEC.maעומד לרשותכם לזהות את הצרכים שלכם ולהיענות להם.

מהיצירה ועד להעברת העסק שלך, אנחנו השותפים שלך בכל המצבים, בין אם מדובר בניהול יומיומי, ברגעי קושי או בפרויקטים השאפתניים ביותר.

השירותים שלנו
Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc
Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc

חברתי

מומחה מלווה אותך בניהול השכר וההצהרות הסוציאליות שלך ומייעץ לך בהליכי ניהול כוח האדם שלך.

מידע נוסף >

מס

מנהל תיקים מכין את   את החזרי המס שלך ומספק לך עצות שימושיות.

ראיית חשבון

למשרדנו יש ניסיון בהפיכת הנהלת החשבונות שלך לשימושית ויעילה יותר.

משפטי

התפקיד שלנו הוא להסביר לך את זכויותיך וחובותיך, ולייעץ לך בהחלטות ובפעולות שלך.

מידע נוסף >
צריך מידע נוסף? צור קשר

אם אתה צריך עזרה, אל תהסס לפנות אלינו.

Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc
Contrat de travail étranger au Maroc

Questions / Réponses

Quel est la date de début de bénéfice pour l’exonération de l’Impôt sur le Revenu (IR) ? 

 

La date de début de bénéfice pour l’exonération de l’IR est la date de recrutement du salarié.

Un salarié peut-il bénéficier du programme TAHFIZ au niveau de plusieurs entreprises ? 

 

Etant donné que le point d’entrée du programme TAHFIZ est l’entreprise, un salarié peut en bénéficier successivement au niveau de plusieurs entreprises

Est-il envisageable de remplacer un salarié bénéficiaire du programme en cas de départ ? Quelle est la durée de bénéfice dans ce cas (24 mois ou le reliquat) ? 

 

Le bénéfice du programme TAHFIZ se fait dans la limite de 5 salariés maximum. En cas de départ d’un salarié bénéficiaire du programme, aucun remplacement n’est envisageable.

Le programme est-il ouvert uniquement aux nouveaux recrutements ou également pour un changement de cadre de recrutement (CI/CDD) ? 

 

L’ouverture du programme est possible aussi pour un changement du cadre de recrutement : conclusion d’un CDI après un CDD ou après un Contrat d’Insertion (CI).

Quel est le délai maximal pour déposer le dossier de bénéfice auprès de l’ANAPEC ? 

 

Pour le dépôt du dossier de bénéfice du programme auprès de l’ANAPEC, l’entreprise dispose d’un délai maximal de 24 mois à compter de sa date de création.

Les succursales sont-elles éligibles au programme ? 

 

Les succursales ne sont pas éligibles au programme indépendamment de la société mère.

Une entreprise résultant de la fusion de deux entreprises est-elle éligible ? 

 

L’entreprise résultant de la fusion de deux entreprises est éligible au programme.

Les étrangers en situation régulière sont-ils éligibles ? 

 

Les étrangers en situation régulière sont éligibles au programme sous condition de disposer d’un contrat de travail dûment visé par le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales comportant la mention « Contrat à Durée Indéterminé ».

Le gérant d’une société est-il éligible au programme TAHFIZ ? 

 

 • Cas d’une Société A Responsabilité Limitée (SARL) :

Les gérants associés majoritaires qui détiennent plus de la moitié des parts du capital social ne peuvent pas être salariés eu égard à l’absence de lien de subordination. Seuls les gérants minoritaires ou égalitaires peuvent cumuler leur mandat de gérant avec un contrat de travail, à condition que le contrat de travail soit conclu avant leur mandat.

 

 • Cas d’une Société A Responsabilité Limitée d'Associé Unique (SARL AU) :

Le gérant associé unique d’une SARL AU ne peut pas être salarié, faute de lien de subordination.

 

 • Cas d’une Société Anonyme (SA) :

Le mandat de Président Directeur Général ou Membre du Conseil d’Administration ou de Président ou membre du Conseil de Surveillance ou Directeur Général d’une société anonyme n’est pas incompatible avec des fonctions de salarié, à condition que le contrat de travail soit antérieur au mandat social.

Est-ce que l’Etat rembourse les cotisations déjà versées au profit de salariés éligibles au programme TAHFIZ ? 

 

Aucun remboursement n’est prévu pour les cotisations déjà versées par une entreprise au profit de salariés éligibles au programme « TAHFIZ ». Toutefois, le bénéfice de la mesure sera prolongé pour la période équivalente à celle qui a fait l’objet de versement de cotisation par l’entreprise dans la limite des 24 mois.

Quels sont les conséquences pour les bénéficiaires du programme « TAHFIZ » en cas de rupture de déclaration à la CNSS ou de paiement des cotisations salariales ? 

 

Le bénéfice de la prise en charge de la part patronale des cotisations CNSS et TFP au titre des salariés éligibles est subordonné à la déclaration auprès de la CNSS.

 

Sources : Mode opératoire publié par ANAPEC, Questions/Réponses ANAPEC

bottom of page