top of page
Investissements étrangers maroc - Logo
De ontbinding van een bedrijf in Marokko: alles wat je moet weten! 
 

LEC.ma onthult de aandachtspunten om een bedrijf te ontbinden in de regels van de kunst.

De ontbinding van een vennootschap is een operatie die enkel haar vereffening met zich meebrengt. Om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan, deponeert de aanvrager eerst een depot op het secretariaat van de griffie van het handelsregister en na deze eerste stap gaat hij naar de inschrijvingsfase.

De ontbinding van een vennootschap: wat is het?

 

Wanneer een vennootschap het einde van haar juridische levensduur bereikt (99 jaar of minder indien vermeld in de statuten), is het tijd om de ontbinding voor te bereiden of de continuïteit ervan te verzekeren.

Tijdens de ontbinding zijn verschillende scenario's mogelijk:

 • De enige aandeelhouder kan zelf beslissen om de ontbinding aan te vragen van de vennootschap waarin hij aandeelhouder is.

 • In het geval dat er meerdere partners zijn, is het noodzakelijk om de meerderheid te verkrijgen om te beslissen om de activiteit stop te zetten. Na een jaar zonder meerderheid kan elke partner de rechtbank vragen om een ontbinding uit te spreken.

Wat zijn de oorzaken van ontbinding van een onderneming?

Artikel 1051 van de Dahir 9 Ramadan 1331, dat de code van verplichtingen en contracten vormt, beschrijft bepaalde mogelijke oorzaken van het einde van een samenleving.

In het bijzonder kan het zijn:

 • De komst van de looptijd van de vennootschap: Alle entiteiten hebben een door de statuten vastgelegde levensduur. Na afloop van deze termijn kunnen de vennoten immers beslissen om de vennootschap te verlengen of over te gaan tot ontbinding;

 • het bereiken van het doel waarvoor het is aangegaan, of door de onmogelijkheid om het te bereiken;

 • het uitsterven van het gewone, of het gedeeltelijke verlies dat aanzienlijk genoeg is om een nuttige exploitatie te voorkomen;

 • het overlijden, de verklaarde afwezigheid, het verbod wegens ziekte van een van de vennoten, indien niet is overeengekomen dat de vennootschap met zijn erfgenamen of vertegenwoordigers voortgaat, of dat zij tussen de andere vennoten voortgaat;

 • de faillietverklaring of de gerechtelijke vereffening van een van de vennoten;

 • de gemeenschappelijke wil van de partners;

 • gerechtelijke autoriteit;

 • enige andere reden voor ontbinding voorzien in de statuten

Vroege ontbinding 

 

De partners kunnen besluiten het contract van de onderneming te verbreken, wat leidt tot ontbinding (bijvoorbeeld wanneer het eigen vermogen minder is dan de helft van het aandelenkapitaal).

In dat geval verplicht de wet de vennoten immers om te beslissen om de activiteiten van de vennootschap al dan niet voort te zetten. Bijvoorbeeld, medewerkers van une naamloze vennootschap (SARL), worden uitgenodigd om te beslissen over de continuïteit van de werking in overeenstemming met de bepalingen van artikel 86 van wet 5-96, zoals aangevuld en gewijzigd door de wetten N°21-05 en N°24-10. Wanneer de vennoten niet beslissen over de continuïteit, betekent dit voortijdige ontbinding van de naamloze vennootschap.

 

Welke documenten zijn vereist?

De stortingsfase 

 • Twee exemplaren van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gericht op de ontbinding van de vennootschap;

 • De opgestoken hand met betrekking tot de aanklacht;

 • Het depotbewijs Een kopie van de nationale identiteitskaart van de persoon die verantwoordelijk is voor de ontbinding.

De registratiefase 

 • De krant die het ontbindingsbesluit heeft gepubliceerd;

 • Een verzoek om publicatie in het Officiële Bulletin met het stempel van de diensten van genoemd bulletin Een conformiteitsverklaring;

 • De 1/4 modelverklaring in drie ondertekende en gelegaliseerde exemplaren.

Wat is de procedure voor het ontbinden van een bedrijf inverantwoordelijkheid limitée (SARL) in Marokko?

De belangrijkste stappen die u moet volgen voor een succesvolle ontbinding van uw SARL zijn als volgt:

 • de beraadslaging van de vennoten over de ontbinding in een buitengewone algemene vergadering (AGE);

 • Het opstellen van een verslag van de ontbinding, ondertekenen, legaliseren en registreren; 

 • Het neerleggen van het rapport ter griffie van de Rechtbank van Koophandel;

 • Het invullen van de wijzigingsverklaring van het handelsregister;

 • De publicatie van een ontbindingsbericht in een tijdschrift van juridische mededelingen;

 • Opstellen en indienen bij de belastingdienst van een zogenaamde “totale stopzetting van de activiteit” balans, voorheen “pre-liquidatie balans” genoemd.

Wilt u een LLC oprichten in Agadir? Neem contact met ons op

Bent u ondernemer en heeft u hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

NOS SERVICES
Investissements étrangers au Maroc
Investissements étrangers au Maroc

Comptes en devises et comptes en dirhams convertibles des étrangers résidents ou non-résidents et des marocains résidant à l’étranger

Les banques sont autorisées à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles au nom :

 

 • des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ;

 • des marocains résidant à l’étranger ;

 • des personnes morales étrangères et leurs représentations au Maroc ;

 • des sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle ;

 • des entités installées dans les places financières offshores sises au Maroc ;

 • des représentations diplomatiques installées au Maroc ;

 • des organisations internationales et leurs représentations au Maroc.

 • Ces comptes ne doivent pas fonctionner en position débitrice. Toutefois, dans le cas d’une ligne de crédit accordée par une banque marocaine à une société installée dans une zone d’accélération industrielle, le compte en devises de ladite société peut passer débiteur dans la limite de ligne de crédit prévue par le contrat.

  Opérations au crédit : 

   

 • Les virements en provenance de l’étranger ;

 • Les virements en provenance de comptes en devises ou en dirhams convertibles ;

 • Les encaissements de tout moyen de paiement libellé en devises ou en dirhams convertibles, étant entendu que les versements de billets de banque étrangers doivent être effectués contre remise à la banque :

 • ​- ou du bordereau de change ou tout autre document, daté d’un mois au plus, justifiant que les billets de banque en cause ont été prélevés précédemment sur le même compte.

  - de l’original de la déclaration d’importation de devises souscrite auprès des services douaniers des frontières, datée de six mois au maximum ;

 • Le montant des achats de devises en vertu des dispositions de la présente Instruction ou d’une autorisation particulière de l’Office des Changes ;

 • Les rémunérations et remboursements, résultant des opérations en capital réalisés par les titulaires desdits comptes ;

 • Les montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois, sur présentation à la banque d’une copie de la fiche de pension correspondante. Il demeure entendu que le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertible.

 • Les rémunérations des dépôts à vue et à terme.

 • Opérations au débit :

 • Tout règlement au Maroc ou à destination de l’étranger, y compris les retraits de billets de banque ;

 • Constitution de dépôts à terme.

 •  

  Revenus, cession, liquidation et dévolution successorale au titre d’opérations d’investissement étranger au Maroc

  Les revenus, produits de cession ou de liquidation d’investissement étranger ainsi que les fonds issus de dévolution successorale d’investissement étranger au Maroc, comprennent :

   

 • Les revenus générés par les investissements étrangers réalisés au Maroc :

 • - les dividendes ou parts de bénéfices distribués par les sociétés de droit marocain ;

  - les bénéfices réalisés par les succursales au Maroc de sociétés étrangères ;

  - les revenus locatifs ;

  - les intérêts produits par les prêts apparentés et avances en compte courant d’associés ; - les intérêts générés par les titres de dettes ;

  - les jetons de présence ;

  - les intérêts produits par les dépôts à terme.

 • Le produit de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers au Maroc ;

 • Le remboursement en principal des avances en compte courant d’associés et des prêts apparentés contractés en devises conformément aux dispositions de la présente Instruction ;

 • Les fonds en faveur des ayants droit non-résidents au titre de dévolution successorale d’un étranger ou d’un marocain résidant à l’étranger.

 • Les dispositions relatives aux règlements

  Les règlements, au profit des investisseurs étrangers et marocains résidant à l’étranger, au titre des revenus, produits de cession ou de liquidation et fonds issus de la dévolution successorale d’investissement étranger au Maroc, doivent être effectués conformément aux dispositions de l’article 7 de l'Instruction Générale des Opérations de Changes, lorsque l’investissement bénéficie du régime de convertibilité.

  Si l’investissement cédé ou liquidé ne bénéficie pas du régime de convertibilité, le produit en dirhams, après justification du paiement des impôts et taxes et tous autres frais dus au titre de la transaction en cause, doit être :

  - mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc ;

  - ou versé dans un compte convertible à terme à ouvrir dans les conditions prévues par l’article 162 de l'Instruction Générale des Opérations de Changes.

  Toutefois, les règlements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un marocain résidant à l’étranger.

   

  Dans le cas de règlement à l’étranger, l’acquéreur héritera de la situation du vendeur quant au statut de convertibilité de l’investissement objet de la cession.

   

  Au cas où l’investissement en cause est réglé directement à l'étranger par un étranger non-résident, les frais, taxes et impôts inhérents à la transaction etc…, doivent être réglés conformément aux dispositions de l’article 8 de l'Instruction Générale des Opérations de Changes.

   

  Les banques sont habilitées à régler les revenus d’investissements étrangers au Maroc sans limitation dans le montant et dans le temps, après paiement des impôts et taxes en vigueur au Maroc, au profit des personnes physiques ou morales étrangères non-résidentes, quel que soit le mode de financement de leurs investissements.

  Investissements étrangers au Maroc
  Wilt u een LLC oprichten in Agadir? Neem contact met ons op

  Bent u ondernemer en heeft u hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

  Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

  Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

  Investissements étrangers au Maroc
  Wie zijn we?
  LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.
  Domiciliëring nodig voor uw bedrijf? Neem contact met ons op

  Bent u ondernemer en heeft u hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

  Investissements étrangers au Maroc : tout ce qu'il faut savoir ! 

  SOCIAAL

  Een deskundige begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

  Meer info >

  BELASTING

  Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies.

  Accounting

  Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken.

  WETTELIJK

  Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

  Meer info >
  Een registeraccountant nodig om de boekhouding te doen? Neem contact met ons op

  Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  Plaats

  Neem contact met ons op
  contact@lec.ma
  Tel: +212 661 281 242
  Fax: +212 522 670 345

  Onze kantoren in Casablanca
  73 Boulevard d'Anfa
  6e verdieping, nr. 602 
  20000 Casablanca

  Onze kantoren in Agadir
  Agadir Bay - Technopole 1
  Blok D, 4e verdieping, nr. 408
  80000 Agadir

  Meer info nodig? Neem contact met ons op

  Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  Investissements étrangers au Maroc
  Investissements étrangers au Maroc
  bottom of page