top of page

Bescherming van creaties

01/

Waarborgmerk

in Marokko

Om een handelsmerk te beschermen, moet u het indienen bij de OMPIC.  Dit proces stelt u in staat de exclusieve eigenaar van uw handelsmerk te worden. Met het handelsmerk Filing a kunt u zich ook beschermen tegen een concurrent die uw handelsmerk zou misbruiken.

03/

Uitvinding octrooiaanvraag in Marokko

Foposer un brevet vous permet de devenir le propriétaire exclusif d'une_cc781905-5cde-3194-bb3b-1394-incée-techniek , u kunt voorkomen uw concurrenten uw proces of product gebruiken om een vreedzame ontwikkeling van uw bedrijf te garanderen-._359534- 136bad5cf58d_

05/

Model- of industrieel modelregistratie in Marokko

Elke natuurlijke of rechtspersoon met woonplaats of nijverheids- of handelsvestiging in Marokko kan een aanvraag tot inschrijving van een model of model van nijverheid indienen. Personen die niet aan deze voorwaarde voldoen, kunnen domicilie kiezen bij een agent met woonplaats of zetel in Marokko.

02/

Waarborgmerk

internationaal

Aangezien de registratie van een merk territoriaal en beperkt is, moet eenieder die zijn activiteit op buitenlandse markten wil exporteren of ontwikkelen, zijn merk eerst op het niveau van de betrokken landen beschermen.

04/

Uitvinding octrooiaanvraag internationaal

Als u al een nationale octrooiaanvraag heeft ingediend, verliest u nieuwheid zodra deze is gepubliceerd. U heeft echter een voorrangsperiode van 12 maanden na de datum van de eerste indiening, waarin alleen u aanvragen in andere landen kunt indienen. Na deze periode kunt u uw vinding in het buitenland zien gebruikt.

06/

Internationale indiening van modellen of industriële modellen

De bescherming van een industrieel model of model is territoriaal. Dit betekent dat het over het algemeen beperkt is tot Marokko. Als u uw industrieel model dus wilt laten beschermen op exportmarkten, moet u ervoor zorgen dat deze bescherming wordt aangevraagd in de betrokken landen.

bottom of page