top of page

Wisselkantoor in Marokko

01/

Terugbetaling van schuldenen rekening-courantvoorschotten van geassocieerde deelnemingen

De documenten die onder deze sectie vallen, stellen het Office des Changes in staat om uw verzoek om toestemming te bestuderen om:terugbetaling van leningen

en rekening-courantvoorschotten van geassocieerde deelnemingen

  en geef je zo snel mogelijk een antwoord. Indien nodig en afhankelijk van de omvang van de operatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn.

03/

Overdracht van beleggingsopbrengsten (huuropbrengsten) 

Met de documenten die onder deze sectie vallen, kan het Office des Changes uw verzoek om toestemming om investeringsinkomsten (huurinkomsten) over te dragen aan ingezeten buitenlanders bestuderen  en geef je zo snel mogelijk een antwoord. Indien nodig en afhankelijk van de omvang van de operatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn.

05/

Registratie van een filiaal

De documenten die onder deze sectie vallen, stellen het Office des Changes in staat om uw aanvraag tot inschrijving van een bijkantoor te bestuderen.en u zo spoedig mogelijk een antwoord te geven. Indien nodig en afhankelijk van de omvang van de operatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn.

07/

Overboeking beheerskosten

De documenten die onder deze sectie vallen, stellen het Office des Changes in staat om uw verzoek tot machtiging tot overdracht te bestuderen“ beheerskosten” en u zo spoedig mogelijk een antwoord te geven. Indien nodig en afhankelijk van de omvang van de operatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn.

02/

Overdracht van beleggingsinkomsten (dividend of winstdeling)

Met de documenten die onder deze sectie vallen, kan het Office des Changes uw verzoek om toestemming voor de overdracht van beleggingsinkomsten (dividenden of aandelen) die toekomen aan ingezeten buitenlanders bestuderen  en geef je zo snel mogelijk een antwoord. Indien nodig en afhankelijk van de omvang van de operatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn.

04/

Een rekening openen in het buitenland als onderdeel vanexterne financiering 

Met de documenten in deze sectie kan het Office des Changes uw verzoek om toestemming om een rekening in het buitenland te openen in het kader van externe financiering bestuderen en u zo spoedig mogelijk een antwoord te geven. Indien nodig en afhankelijk van de omvang van de operatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn.

06/

Doorfacturatie salariskosten expats

Met de documenten die onder deze sectie vallen, kan het Office des Changes uw verzoek om toestemming om de Marokkaanse dochteronderneming opnieuw te factureren voor buitenlandse personeelskosten bestuderen en u zo spoedig mogelijk een antwoord te geven. Indien nodig en afhankelijk van de omvang van de operatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn.

08/

Vergoeding van reiskosten voor buitenlandse expats in Marokko

Met de documenten in deze sectie kan het Office des Changes uw verzoek om vergoeding van reiskosten voor buitenlandse expats in Marokko bestuderen en u zo spoedig mogelijk een antwoord te geven. Indien nodig en afhankelijk van de omvang van de operatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn.

bottom of page