top of page

Bedrijfsbeëindiging

01/

Ontbinding - Vereffening

Om persoonlijke of professionele redenen kunt u genoodzaakt zijn uw bedrijf te sluiten, we hebben het over de cessation d'activité. Het is een procedure die in twee fasen moet worden uitgevoerd: ontbinding en vervolgens liquidatie.

03/

stopzetting van betaling

Elk bedrijf dat in een staat van stopzetting van betalingen valt heeft een termijn van 45 dagen om realize  zijn betalingsaangifte te doen. Deze verklaring maakt het mogelijk om een verklaring af te leggen van de financiële situatie van de onderneming en om over te gaan tot haar redressement of sa liquidation.

02/

laten inslapen

Door uw bedrijf in de wacht te zetten, kunt u uw activiteit tijdelijk opschorten. U heeft dus 2 jaar de tijd om de activiteit van uw bedrijf te hervatten of stappen te ondernemen om het definitief te sluiten.

04/

Verkoop van aandelen

Om een partner in of uit een SARL te halen, is het essentieel om administratieve procedures uit te voeren. Het is met name noodzakelijk om een contract van overdracht van aandelen van SARL op te stellen en om de nieuwe partner in de Algemene Vergadering goed te keuren. Dit contract moet worden geregistreerd voor fiscale doeleinden en gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

bottom of page