top of page
Création société casablanca - logo

Oprichting van SARL-bedrijf in Agadir 

De SARL (Limited Liability Company) is een veel voorkomende vennootschapsvorm in Marokko. Deze bedrijfsvorm is geschikt voor bijna elk type commerciële en ambachtelijke activiteit. Door een LLC te creëren, kunt u uw persoonlijke activa effectief beschermen en profiteren van passende belastingen. Deze bedrijfsvorm biedt ondernemers eenvoud en zekerheid.

SARL AU is een SARL met één oprichtende partner.

Maak een LLC metLEC.ma omvat: 

  • Opstellen van de statuten van uw bedrijf

  • Integraal beheer van administratieve formaliteiten

  • Ondersteuning door experts

  • 100% online procedure

  • Uw Model J van SARL in 2 weken

Création de société SARL à Casablanca Bouskoura
Wilt u een LLC oprichten in Agadir? Neem contact met ons op

Bent u ondernemer en heeft u hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

1 - Verkrijg een negatief certificaat 


Dit is de eerste stap bij het opzetten van uw bedrijf in Marokko, het zoeken naar een naam voor uw bedrijf die nog niet in het handelsregister staat.


Deze formaliteit betreft alle commerciële bedrijven behalve individuele bedrijven die niet kiezen voor een teken, u kunt uw negatief attest verkrijgen bij de kamers van koophandel en de OMPIC (online procedures)

2- Vestiging van de maatschappelijke zetel 


De maatschappelijke zetel van uw vennootschap is de plaats, vermeld in de statuten, die haar wettelijke domicilie vormt.

 

Het kan zijn:


- een automatische incasso
- een handelshuur
- of een woning


Dit is de tweede stap in het proces van het opzetten van uw bedrijf in Marokko.


3- Opstelling van statuten 


De oprichting van de statuten van een BV is een belangrijke handeling die rechtsgevolgen kan hebben en de sociale status van de beheerder kan beïnvloeden.


Het statuut kan een notariële akte zijn (op verzoek van de cliënt door een notaris opgemaakt) of onderhands ondertekend door partijen of door derden (fiduciair of juridisch adviseur, enz.). it Het is essentieel om de tijd te nemen om ze aandachtig te lezen en alle artikelen te begrijpen.


Opgemerkt wordt dat de beheerder kan worden benoemd in de statuten of bij afzonderlijke wet.

 

Deze laatste oplossing vermijdt dat bij elke wisseling van zaakvoerder de statuten moeten worden gewijzigd. Specificeer in de benoemingsakte de duur van zijn functies, de omvang van zijn bevoegdheden, zijn bezoldiging.


Onthoud dat het kapitaal van de SARL vrij wordt bepaald door de vennoten in de statuten (er is geen minimum vereist) Het aandelenkapitaal is verdeeld in aandelen van gelijke minimumwaarde.

Création de société SARL à Casablanca Bouskoura
Création de société SARL à Agadir 

4 - Openen van een bankrekening en blokkeren van kapitaal


Als het aandelenkapitaal hoger is dan 100.000 Dirhams, moet u uw kapitaal blokkeren bij een bank naar keuze, die u een blokkeringscertificaat zal afgeven.


Voor bedrijven waarvan het kapitaal niet hoger is dan 100.000 dirhams, is de blokkering niet nodig, maar aanbevolen omdat het de inzet van de partners in het kapitaal van het bedrijf garandeert.

5 - Indiening van oprichtingsakten en registratieformaliteiten 


Deze fase heeft tot doel een bepaalde datum te geven aan de scheppingsdaden.


Het indienen van akten en hun registratie moet momenteel online gebeuren via een erkende professional (accountant, adoul, enz.)


NB: De oprichting van een bedrijf is vrijgesteld van registratierechten. Voor het huurcontract of het domiciliëringscontract moet echter een vaste vergoeding van 200 dirham worden voorzien.

6– Registratie voor de beroepsbelasting (TP) en de fiscale identificator (IF)


Het doel van deze stap is het verkrijgen van een identificatienummer voor de bedrijfsbelasting (TP) en de belastingidentificatie (IF).


Registratie gebeurt bij de Regionale Belastingdienst.


De gevraagde documenten:


- Aanvraag tot inschrijving bij de beroepsbelasting;
- Aanvragen van het TP-certificaat;
- Verklaring van bestaan;
- Kopie van het huurcontract of domiciliëringsattest;
- Kopie van het CIN van de beheerder;
- Status kopie;
- Goedkeuring of diploma voor gereguleerde activiteiten.

7 – Inschrijving in het Handelsregister (RC)


De procedure heeft tot doel het inschrijvingsnummer van de vennootschap in het handelsregister te verkrijgen voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid.


De aanvraag tot inschrijving in het handelsregister wordt ingediend op het niveau van de rechtbank van koophandel.

Benodigde documenten :


- statuten;
- indien nodig notulen van de AGC (constituerende algemene vergadering);
- Negatief certificaat;
- Certificaat van bevriezing van tegoeden;
- Certificaat van inschrijving voor bedrijfsbelasting en btw-nummer;
- CIN van de partners en de manager;
- Model 2 op 3 exemplaren;
- Leasecontract of bewijs van domicilie;

8– Aansluiting bij de CNSS


Alle commerciële bedrijven moeten zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Deze gratis operatie gebeurt op het niveau van de CNSS.


Benodigde documenten :


- Aansluitingsverzoek;
- Verklaring van de adressen van de plaatsen van activiteiten;
- CIN-manager;
- Registratie voor het octrooi en IF + ICE;
- RC kentekenbewijs + model J;
- Statuten + notulen van de AGC;

9- Officiële publicaties


De publicatie dient te gebeuren in een krant van juridische mededelingen (JAL) en in het officiële bulletin (BO).
De in het Arabisch en het Frans opgestelde tekst moet alle informatie over de vennootschap met rechtspersoonlijkheid bevatten.

 

Volgens artikel 96 van de Wet op de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (wet 5/96) moet de kennisgeving het volgende bevatten:


- De vorm van het bedrijf;
- De bedrijfsnaam;
- Het bedrijfsdoel kort aangegeven;
- Het adres van het hoofdkantoor;
- De periode waarvoor de vennootschap is opgericht;
- Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal met vermelding van het bedrag van de inbreng in geld alsook de beknopte beschrijving en de waardering van de inbreng in natura;
- De voornaam, achternaam, status en woonplaats van de partners;
- de voornaam, achternaam, hoedanigheid en woonplaats van de vennoten of derden die bevoegd zijn de vennootschap aan derden te verbinden;
- Het inschrijvingsnummer in het handelsregister.

Domiciliëring nodig voor uw bedrijf? Neem contact met ons op

Bent u ondernemer en heeft u hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

Onze missies in boekhoudkundige expertise
 

LEC.ma biedt lokale bedrijven en buitenlandse investeerders een volledig scala aan dienstenop het gebied van auditing, boekhoudkundige expertise, juridisch en fiscaal advies en assistentietot transacties.

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Création de société SARL à Casablanca Bouskoura
Wie zijn we?
LEC.ma  is een bedrijf van registeraccountants en commissarissen geregistreerd op de lijst van de orde van registeraccountants in Marokko.

Ons kantoor biedt lokale bedrijven en buitenlandse investeerders een volledig scala aan diensten op het gebied van auditing, boekhoudkundige expertise, juridisch en fiscaal advies en transactiebegeleiding.

Onze diensten

SOCIAAL

Een deskundige begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies.

Accounting

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken.

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Een registeraccountant nodig om de boekhouding te doen? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Plaats

Neem contact met ons op
contact@lec.ma
Tel: +212 661 281 242
Fax: +212 522 670 345

Onze kantoren in Casablanca
73 Boulevard d'Anfa
6e verdieping, nr. 602 
20000 Casablanca

Onze kantoren in Agadir
Agadir Bay - Technopole 1
Blok D, 4e verdieping, nr. 408
80000 Agadir

Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Création de société SARL à Casablanca Bouskoura
Création de société SARL à Casablanca Bouskoura
Contact

Bedankt voor wat je gestuurd hebt!

Création de société SARL à Casablanca Bouskoura
bottom of page