top of page
créer succursale casablanca - maroc
Buitenlandse arbeidsovereenkomst in Marokko: een nieuw wettelijk en regelgevend kader 

 

 • Wet nr. 65-99 met betrekking tot het arbeidswetboek (artikelen 516 tot 520).

 • Wet nr. 19-12 tot vaststelling van de arbeids- en arbeidsvoorwaarden van huishoudelijk personeel (artikel 3).

 • Besluit van de minister van Arbeid en Beroepsintegratie nr. 1356-19 van 19 april 2019 tot vaststelling van het model van de arbeidsovereenkomst gereserveerd voor buitenlanders.

 • Besluit van de minister van Arbeid en Beroepsintegratie nr. 1 / Taechir / 20 19 van 1 juli 2019 tot vaststelling van de lijst van documenten en documenten die bij de arbeidsovereenkomst moeten worden gevoegd, gereserveerd voor buitenlanders om de werkvergunning te verkrijgen.

 • Conventies en bilaterale overeenkomsten gesloten met bepaalde landen of instellingen op dit gebied. 

Hoe kan een werkgever toestemming krijgen om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen?

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 516 van wet nr. 65.99 met betrekking tot de arbeidswet, moet elke werkgever die een buitenlandse werknemer wil aanwerven, toestemming krijgen van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor arbeid. Deze machtiging wordt verleend in de vorm van een visum dat bij de arbeidsovereenkomst wordt gevoegd.

Het verlenen van een visum voor een buitenlandse arbeidsovereenkomst beantwoordt aan een tweeledig doel, enerzijds de nationale beroepsbevolking beschermen tegen elke concurrentie die de buitenlandse beroepsbevolking zou kunnen verzetten, met gelijke beroepskwalificaties en, anderzijds, voldoen aan de behoefte van het land aan buitenlandse vaardigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van zijn economie en de bevordering van investeringsprojecten.

Goed om te weten :  Om de procedures te vergemakkelijken en te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving, is het gebruik van een registeraccountant belangrijk. Een registeraccountant is een liberale professional wiens activiteit wordt beheerst door la wet (15-89). Om zijn activiteit uit te oefenen, moet een registeraccountant:ingeschreven in het bestuur van de Orde van Registeraccountants

Geval van buitenlanders die zijn vrijgesteld van het certificaat 

​ Het ministerie van Arbeid en Beroepsintegratie kan, op voorlegging van bewijsstukken, bepaalde buitenlandse werknemers vrijstellen van het door ANAPEC afgegeven certificaat, in het bijzonder de volgende categorieën:

 • Buitenlanders die in Marokko zijn geboren en daar regelmatig verblijven;

 • Echtgenoten van onderdanen;

 • De echtgenoten van vreemdelingen die regelmatig in Marokko verblijven (Gezinshereniging);

 • Ingezetenen in Marokko als werknemer op continue basis voor een periode van meer dan tien (10) jaar

 • Gevolmachtigden en managers van het bedrijf of verenigingen of iets dergelijks;

 • De partners en aandeelhouders van het bedrijf;

 • Gedetacheerd, voor een beperkte periode, voor specifieke functies bij buitenlandse bedrijven   aannemers voor overheidsopdrachten of bij dochterondernemingen van moedermaatschappijen in het buitenland;

 • Afgevaardigden in het kader van samenwerking of missie voor een duur van niet meer dan zes (6) maanden, niet-verlengbaar;

 • Coaches en atleten;

 • Buitenlandse artiesten;

 • Werknemers die werken in bedrijven met de status van Casablanca Finance City (CFC); 

 • Medewerkers die deel uitmaken van het leidinggevend personeel(*) van bedrijven die offshoringactiviteiten uitvoeren;

 • vluchtelingen en staatlozen;

 • Werknemers die werkzaamheden en beroepen uitoefenen die niet door onderdanen kunnen worden uitgeoefend;

 • Onderdanen van landen waarmee Marokko vestigingsovereenkomsten heeft gesloten   (Algerije, Tunesië en Senegal) of bilaterale overeenkomsten over tewerkstelling en verblijf inclusief bepalingen inzake niet-oppositiebepalingen nationale arbeidsmarkt;

 • Jonge Franse professionals die in Marokko komen werken in toepassing van de Frans-Marokkaanse overeenkomst van 24 mei 2001 met betrekking tot de uitwisseling van jonge professionals;

 • Arbeidsmigranten die hebben geprofiteerd van uitzonderlijke regularisatieoperaties.

Procedure voor het verlenen van het certificaat van activiteit ten gunste van buitenlandse werknemers in Marokko 

Het doel is om het bewijs te leveren dat de buitenlandse kandidaat voor werk over specifieke of zeldzame vaardigheden in Marokko beschikt en dat er geen gelijkwaardig nationaal profiel op de arbeidsmarkt bestaat.

De procedure voor het verwerken van de aanvraag voor een certificaat van activiteit verloopt als volgt in drie (03) stappen:

NOS SERVICES
Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc

Les avantages accordés par le programme TAHFIZ

​Le programme « TAHFIZ » prévoit l’octroi, pour une durée de 24 mois et dans la limite de dix (10) salariés, des avantages ci-après :

 

 • Exonération de l’Impôt sur le Revenu (IR) du salaire mensuel brut plafonné à 10.000,00 DH pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement du salarié ;

 • Prise en charge par l’Etat de la part patronale au titre de la cotisation due à la CNSS et de la taxe de formation professionnelle, au titre d’un salaire mensuel brut plafonné à 10.000,00 DH et pour une durée de 24 mois à compter de la date de validation par l’ANAPEC du protocole de bénéfice.

Étape

01

préparation

 1. Déclaration d’existence de l’entreprise ou de l’association auprès de l’administration fiscal ;

 2. Inscription du salarié sur le portail de l’ANAPEC ;

 3. Renseignement par le recruteur du protocole de bénéfice du programme sur le portail de l’ANAPEC ;

 4. Immatriculation du salarié auprès de la CNSS .

Étape

02

dépôt

 1. Dépôt, par l’employeur auprès d’une agence de l’ANAPEC, d’un dossier par salarié comprenant un protocole de bénéfice du programme TAHFIZ accompagné d’une copie légalisée du contrat de travail ;

Étape

03

dÉclaration

 1. Versement par le recruteur à la CNSS de la cotisation salariale des salariés bénéficiant du programme ;

 2. Ouverture des droits par la CNSS au profit des recrues ;

 3. Déclaration par l’entreprise de la liste des recrus bénéficiant du programme.

Wat is de verwerkingstijd voor een ANAPEC-certificaataanvraag? 

De verwerkingstijd voor een certificaataanvraag is maximaal 20 dagen (werkdagen).

Geval van verantwoordelijke posities, zeldzame profielen en verlengingen

 

De procedure voor het behandelen van aanvragen voor een certificaat van activiteit is vereenvoudigd (vrijstelling van de oproep tot het indienen van aanvragen) voor de volgende gevallen:

 • buitenlanders die kandidaat zijn voor verantwoordelijke functies op hoog niveau(lijst A1);

 • gespecialiseerde profielen die als zeldzaam worden beschouwd of niet beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt(lijst A2);

 • aanvragers van verlenging van het bewijs van werkzaamheid bij dezelfde werkgever en voor dezelfde functie (behalve promotie) en bij dezelfde werkgever. De verwerkingstijd volgens de vereenvoudigde procedure mag niet langer zijn dan 48 uur (werkdagen).

 

Lijst A1:Berichten vanverantwoordelijkheden hoog niveau 

 • Directeur;

 • voorzitter van de raad van bestuur;

 • algemeen secretaris;

 • algemeen directeur;

 • Adjunct Algemeen Directeur;

 • Manager (nI) van multinationals, bedrijven met meer dan 50 werknemers of met een investeringskapitaal van meer dan 1.000.000 Dhs;

 • Managers (n-2) voor grote bedrijven (met meer dan 500 werknemers);

 • Managers binnen verenigingen of NGO's met een minimum ervaring van 3 jaar;

 • Managers binnen vestigingen van buitenlandse bedrijven met minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare of gelijkwaardige functie binnen het moederbedrijf.

 

Lijst A2:Puntprofielen die als zeldzaam worden beschouwd of niet op de markt verkrijgbaar zijnjob 

 • Regisseurs van radio- en televisieantenneprogramma's;

 • Ingenieurs en architecten met meer dan 5 jaar ervaring;

 • Kapitein, scheepscommandanten, vliegtuigpiloten;

 • Vliegtuigmechanica;

 • Hoogleraren en onderzoekers van instellingen voor hoger onderwijs met 5 jaar ervaring; • Docenten en docenten talen en vreemde talen;

 • Verantwoordelijk en/of Pedagogisch Coördinator van taalcursussen;

 • Bibliothecarissen, Documentalisten en Mediabibliotheek Manager (minimaal 2 jaar ervaring);

 • Begeleidingsadviseurs en Hoofdonderwijsadviseurs (minimaal 2 jaar ervaring); • Consulaire agenten van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Marokko;

 • Adviseurs van de economische en commerciële vertegenwoordigingen van het buitenland in Marokko; • Luchtballonpiloten;

 • Tolken en vertalers in vreemde talen;

 • Hoofdbakker, chef-chocolatier, chef-kok (alle gastronomische specialiteiten: Frans, Aziatisch, enz.), patissier;

 • Ervaren kok (Aziatische specialiteit);

 • Portugeestalige of Nederlandstalige telefoonadviseur;

 • Butlers met Sans-ervaring;

 • paardentrainers;

 • groene keeper;

 • Spa therapeuten;

 • Nagel technicus;

 • Koraal Duikers;

 • Kamelenfokkers.

Ons kantoor begeleidt u tijdens de procedure voor het verkrijgen van uw arbeidsovereenkomsten voor uw buitenlandse werknemers. 
NOTRE ÉQUIPE
Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES
Wie zijn we?
LEC.maeen bedrijf van registeraccountants en statutaire accountants geregistreerd op de lijst van de Orde van registeraccountants in Marokko.

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Onze diensten
Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc
Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies.

Accounting

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken.

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contrat TAHFIZ ANAPEC au Maroc
Contrat de travail étranger au Maroc

Questions / Réponses

Quel est la date de début de bénéfice pour l’exonération de l’Impôt sur le Revenu (IR) ? 

 

La date de début de bénéfice pour l’exonération de l’IR est la date de recrutement du salarié.

Un salarié peut-il bénéficier du programme TAHFIZ au niveau de plusieurs entreprises ? 

 

Etant donné que le point d’entrée du programme TAHFIZ est l’entreprise, un salarié peut en bénéficier successivement au niveau de plusieurs entreprises

Est-il envisageable de remplacer un salarié bénéficiaire du programme en cas de départ ? Quelle est la durée de bénéfice dans ce cas (24 mois ou le reliquat) ? 

 

Le bénéfice du programme TAHFIZ se fait dans la limite de 5 salariés maximum. En cas de départ d’un salarié bénéficiaire du programme, aucun remplacement n’est envisageable.

Le programme est-il ouvert uniquement aux nouveaux recrutements ou également pour un changement de cadre de recrutement (CI/CDD) ? 

 

L’ouverture du programme est possible aussi pour un changement du cadre de recrutement : conclusion d’un CDI après un CDD ou après un Contrat d’Insertion (CI).

Quel est le délai maximal pour déposer le dossier de bénéfice auprès de l’ANAPEC ? 

 

Pour le dépôt du dossier de bénéfice du programme auprès de l’ANAPEC, l’entreprise dispose d’un délai maximal de 24 mois à compter de sa date de création.

Les succursales sont-elles éligibles au programme ? 

 

Les succursales ne sont pas éligibles au programme indépendamment de la société mère.

Une entreprise résultant de la fusion de deux entreprises est-elle éligible ? 

 

L’entreprise résultant de la fusion de deux entreprises est éligible au programme.

Les étrangers en situation régulière sont-ils éligibles ? 

 

Les étrangers en situation régulière sont éligibles au programme sous condition de disposer d’un contrat de travail dûment visé par le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales comportant la mention « Contrat à Durée Indéterminé ».

Le gérant d’une société est-il éligible au programme TAHFIZ ? 

 

 • Cas d’une Société A Responsabilité Limitée (SARL) :

Les gérants associés majoritaires qui détiennent plus de la moitié des parts du capital social ne peuvent pas être salariés eu égard à l’absence de lien de subordination. Seuls les gérants minoritaires ou égalitaires peuvent cumuler leur mandat de gérant avec un contrat de travail, à condition que le contrat de travail soit conclu avant leur mandat.

 

 • Cas d’une Société A Responsabilité Limitée d'Associé Unique (SARL AU) :

Le gérant associé unique d’une SARL AU ne peut pas être salarié, faute de lien de subordination.

 

 • Cas d’une Société Anonyme (SA) :

Le mandat de Président Directeur Général ou Membre du Conseil d’Administration ou de Président ou membre du Conseil de Surveillance ou Directeur Général d’une société anonyme n’est pas incompatible avec des fonctions de salarié, à condition que le contrat de travail soit antérieur au mandat social.

Est-ce que l’Etat rembourse les cotisations déjà versées au profit de salariés éligibles au programme TAHFIZ ? 

 

Aucun remboursement n’est prévu pour les cotisations déjà versées par une entreprise au profit de salariés éligibles au programme « TAHFIZ ». Toutefois, le bénéfice de la mesure sera prolongé pour la période équivalente à celle qui a fait l’objet de versement de cotisation par l’entreprise dans la limite des 24 mois.

Quels sont les conséquences pour les bénéficiaires du programme « TAHFIZ » en cas de rupture de déclaration à la CNSS ou de paiement des cotisations salariales ? 

 

Le bénéfice de la prise en charge de la part patronale des cotisations CNSS et TFP au titre des salariés éligibles est subordonné à la déclaration auprès de la CNSS.

 

Sources : Mode opératoire publié par ANAPEC, Questions/Réponses ANAPEC

bottom of page