top of page
De formaliteiten die nodig zijn voor een verplaatsing van de maatschappelijke zetel in Marokko
 • Papierwerk

 • Directoraat-generaal Belastingen (DGI)

 • De rechtbank van koophandel

Om een statutaire zetel naar Marokko te verplaatsen, is het noodzakelijk om administratieve procedures uit te voeren. In het bijzonder is het noodzakelijk om notulen op te stellen van de algemene vergadering met inbegrip van de beslissing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, om ervoor te zorgen dat de vennootschap het genotsrecht heeft van de nieuwe maatschappelijke zetel en om een wijzigingsverklaring in het handelsregister in te dienen. Dit rapport moet worden geregistreerd bij de belastingdienst en gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

 • Opstellen van de notulen van de Algemene Vergadering van de beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel

 • Wijzigingsverklaring handelsregister

 • 100% online service

De stappen voor de verplaatsing van de statutaire zetel in Marokko omvatten:

 • Besluitvorming over de verplaatsing van de statutaire zetel;

 • Het opstellen van de vergaderingnotulen van het overdrachtsbesluit;

 • De wijziging van statuten voor de update;

 • Het verkrijgen van een nieuw bedrijfsbelastingcertificaat;

 • De opheffing van de oude bedrijfsbelasting;

 • De wijzigingsverklaring in het handelsregister;

 • Invoegen van mededelingen in een journaal van juridische mededelingen;

 • Invoegingn bericht in het officiële bulletin.

Goed om te weten : Om de procedures te vergemakkelijken en te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving, is de inzet van een registeraccountant belangrijk. Een registeraccountant is een vrije beroepsbeoefenaar wiens activiteit bij wet is geregeld (15-89). Om zijn activiteit uit te oefenen, moet een registeraccountant zijn ingeschreven in het bestuur van de Orde van Registeraccountants. 

Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Hoe het werkt?

Je beantwoordt een paar vragen die naar je inbox zijn gestuurd

Een formalist maakt uw documenten aan en stuurt ze naar u ter validatie

We deponeren de documenten bij de griffie

rechtbank van koophandel

Een formalist begeleidt u van A tot Z

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Als deze formaliteiten u ingewikkeld lijken, kunt u de verwerking van uw dossier de  toevertrouwen.overdracht van maatschappelijke zetel BijLEC.ma.

De formaliteiten die nodig zijn voor een verplaatsing van de maatschappelijke zetel in Marokko 

De zetelverplaatsing van een vennootschap is een beslissing die een bepaald formalisme moet volgen. Om het hoofdkantoor van uw bedrijf succesvol naar Marokko te verhuizen, moet u een aantal stappen volgen. Deze stappen kunnen variëren afhankelijk van de overdrachtslocatie.

1. Verplaatsing van de statutaire zetel naar Marokko in dezelfde afdeling als die van de rechtbank van koophandel waar de genoemde onderneming is geregistreerd (vanuit hetzelfde rechtsgebied)

 

 • Besluitvorming

De eerste stap is het nemen van de beslissing tot verplaatsing van de statutaire zetel. Het is daarom noodzakelijk om te beslissen over het principe van de overdracht en de locatie van het nieuwe hoofdkantoor. 

 

 • Besluitvorming handelen

 

Wanneer de verplaatsing van de maatschappelijke zetel is beslist, is het raadzaam om een verslag van de Algemene Vergadering te schrijven met daarin de beslissing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap met de vermelding dat de meerderheid van de vennoten de verplaatsing in principe heeft aanvaard en betreffende de nieuwe plaats. De quorum- en meerderheidsvoorwaarden zijn die welke nodig zijn voor de wijziging van de statuten (minimaal 75%). 

 

Nadat het besluit is genomen en vastgelegd, is het noodzakelijk om het besluit openbaar te maken zodat derden kennis kunnen nemen van het nieuwe hoofdkantoor. Het is raadzaam om een juridische mededeling in een krant te plaatsen met juridische mededelingen die in de betreffende afdeling zijn geautoriseerd.

 

 • Update van de statuten van de vennootschap

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel vereist de actualisering van de statuten van de vennootschap. Hiervoor is het nodig om de statuten te wijzigen om ze te actualiseren.

 

 • Voorbereiding van het bestand en verzending naar het register

Wanneer al deze stappen zijn voltooid, hoeft u alleen nog het overdrachtsbestand van de maatschappelijke zetel op te stellen en naar de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel te sturen, die verantwoordelijk is voor de verwerking van het bestand en het verzenden van een bijgewerkt model J van het bedrijf _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ met het nieuwe adres.

Het bestand moet volledig zijn om het bij de griffie in te dienen, anders wordt het bestand afgewezen met de verplichting om het binnen 15 dagen aan te vullen. Als dit niet het geval is, wordt het verzoek geannuleerd en moeten de formaliteiten vanaf het begin worden herhaald.

 

Het overdrachtsbestand van de maatschappelijke zetel moet de volgende elementen bevatten:​

 • 1 origineel van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering met inbegrip van de beslissing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

 • 1 exemplaar van dit rapport voor waarheid gewaarmerkt door de griffie van de rechtbank van koophandel

 • 1 origineel van het bedrijfsbelastingregistratiecertificaat

 • 1 eenvoudige kopie van dit bedrijfsbelastingcertificaat

 • 1 origineel van de verklaring (Model 4-1) ondertekend en gelegaliseerd door de beheerder

 • 2 gewaarmerkte afschriften van deze verklaring

 • 2 exemplaren van de (recente) huur- of huurovereenkomst of eigendomsbewijs, gewaarmerkt door de griffie van de rechtbank van koophandel

 • 1 eenvoudige kopie van de identiteit van de aanvrager (de manager)

 

Deze documenten moeten worden bezorgd aan de griffie van de rechtbank van koophandel van de afdeling van de nieuwe hoofdzetel (in geval van wijziging van de hoofdzetel).

2. Verplaatsing van de statutaire zetel naar Marokko buiten de afdeling van de rechtbank van koophandel waarvan de genoemde vennootschap momenteel afhankelijk is (buiten de jurisdictie)

Het proces van verplaatsing van de maatschappelijke zetel buiten de afdeling van de Rechtbank van Koophandel waarvan de genoemde vennootschap momenteel afhankelijk is, is hetzelfde als wanneer de vennootschap in dezelfde afdeling blijft. Er is echter een verschil waarmee rekening moet worden gehouden.

 

In werkelijkheid,wanneer het hoofdkantoor van afdeling verandert, moeten twee juridische aankondigingen worden gepubliceerd: 

 

 • Een eerste juridische aankondigingin een krant met geautoriseerde juridische mededelingen op de afdeling van het voormalige hoofdkantoor; 

 • Een tweede juridische aankondigingin een tijdschrift van de afdeling van het nieuwe hoofdkantoor.

 

Voor de andere stadia van de zetelverplaatsing blijven ze ongewijzigd.

Het overdrachtsbestand van de maatschappelijke zetel moet de volgende elementen bevatten: 

 • 1 origineel van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering met daarin de beslissing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

 • 1 exemplaar van dit rapport, gewaarmerkt door de griffie van de rechtbank van koophandel;

 • 1 origineel van de statuten van de vennootschap ondertekend door alle vennoten met vermelding van het adres van de nieuwe maatschappelijke zetel;

 • 1 exemplaar van deze statuten voor waar gewaarmerkt door de griffie van de rechtbank van koophandel;

 • 1 exemplaar van Model J van de voormalige rechtbank waarvan het genoemde bedrijf afhankelijk was;

 • 1 origineel van het bedrijfsbelastingregistratiecertificaat;

 • 1 enkel exemplaar van dit certificaat;

 • 2 exemplaren van het CIN, bewonerskaart of paspoort van de beheerder;

 • 1 origineel van de verklaring (model 2) ondertekend en gelegaliseerd door de beheerder;

 • 2 exemplaren van deze verklaring voor waar gewaarmerkt door de griffie van de rechtbank van koophandel; 

 • 2 kopieën van de (recente) huur- of huurovereenkomst of eigendomsbewijs, gewaarmerkt door de griffie van de rechtbank van koophandel;

 • 1 eenvoudige kopie van de identiteit van de aanvrager (de manager)

En de documenten die moeten worden ingediend bij de voormalige rechtbank van het hoofdkantoor:  

 • 1 origineel van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering met inbegrip van de beslissing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

 • 1 exemplaar van dit rapport voor waarheid gewaarmerkt door de griffie van de rechtbank van koophandel

 • 1 origineel van de verklaring (Model 4-1) ondertekend en gelegaliseerd door de beheerder

 • 2 gewaarmerkte afschriften van dezelfde verklaring

 • 1 kentekenbewijs afgegeven door de secretaris van de griffie waar de vennootschap wordt overgedragen

 • 1 eenvoudige kopie van de identiteit van de aanvrager (de manager)


Ons kantoor begeleidt u bij al uw administratieve procedures, ook bij de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van uw onderneming.
Les formalités transfert de siège social au Maroc
Wie zijn we?
LEC.ma  is een bedrijf van registeraccountants en commissarissen geregistreerd op de lijst van de orde van registeraccountants in Marokko.

Of u nu zaakvoerder, vrije beroepsbeoefenaar of verenigingsmanager bent, alleen of aan het hoofd van een team, wat uw werkterrein ook is,LEC.mastaat voor u klaar om uw behoeften te identificeren en erop te reageren.

Van de oprichting tot de overdracht van uw bedrijf, wij zijn uw partner in alle situaties, of het nu gaat om de dagelijkse leiding, moeilijke momenten of de meest ambitieuze projecten.

Onze diensten
boekhouding

Ons kantoor heeft de ervaring om uw boekhouding nuttiger en efficiënter te maken

BELASTING

Een casemanager bereidt   uw belastingaangiften voor en geeft u nuttig advies 

SOCIAAL

Een expert begeleidt u bij de administratie van uw loon- en sociale declaraties en adviseert u bij uw personeelsbeheerprocedures.

Meer info >

WETTELIJK

Het is onze rol om u uw rechten en plichten uit te leggen en u te adviseren bij uw beslissingen en handelingen.

Meer info >
Meer info nodig? Neem contact met ons op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Image de Alesia Kazantceva

+212 661 281 242

bottom of page