top of page

Vereniging in Marokko

01/

Oprichting van een vereniging

Une association is een organisatie die niet tot doel heeft winst te maken. Het is een structuur die op verschillende en gevarieerde gebieden kan worden gebruikt (sport, cultuur, kunst, humanitair). Het is essentieel om specifieke administratieve procedures uit te voeren om een vereniging op te richten.

03/

Wijziging van de statuten van een vereniging

Elke  wijziging van de statuten van een vereniging  moet binnen 3 maanden na deze wijziging aan de administratie worden gemeld. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_modified online  op elk moment.

02/

Goedkeuring van associatierekeningen

Vaak vereisen de statuten van een vereniging de  om vereenvoudigde rekeningen bij te houden. Leiders moeten dan submit  de rekeningen van de vereniging aan leden  tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de notulen en schrijven een -58d_bad5.

04/

Ontbinding en vereffening van een vereniging

Om te beslissen over de vrijwillige ontbinding van de vereniging, om wat voor reden dan ook,  is het noodzakelijk om a convocation_cc781905-5cde-3194-bb3b-136d5cf58d_3190_cccf58d_3190 -bb3b-136bad5cf58d_extraordinaire d'association  moet worden gehaald en de stem moet worden verkregen. Zo'n besluit vereist brede instemming van het lidmaatschap! De stemming zal in het algemeen met gekwalificeerde meerderheid moeten worden verkregen, volgens wat is bepaald in de statuten van de vereniging.

bottom of page