top of page

יצירת SASU

La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) פופולרי מאוד בקרב יזמים שמתחילים את דרכם בכוחות עצמם. יצירת SASU מגינה על הרכוש האישי שלך ושל בן/בת הזוג שלך. ה-SASU הוא גם מבנה גמיש המאפשר לך לארגן את העסק שלך בקלות.

 

Create une SASU עםL-Expert-comptable.maכולל: 

  • חוקי SASU שלך

  • ניהול מלא של הפורמליות הניהוליות ליצירת SASU

  • תמיכה by des מומחים*

  • Service 100% digital (אפס נייר)

  • ה-K-Bis שלך מ-SASU תוך 48 שעות**

יצירת SASU

איך זה עובד ? 

איסוף דרישות

ענה על שאלות פשוטות (15 דקות)

הכנת תקנון

אנו מכינים את החוקים שלך ומנהלים את הפורמליות שלך.

השגת דגם J

קבל את הדגם J שלך, ה-SASU שלך נוצר רשמית!

למה לבחור l-Expert-comptable.ma 

ליצור SASU?

אתה מלווה במומחים

1.

פתרון פשוט ומהיר.

צור את המסמכים שלך והשלם את הפורמליות שלך בפחות מ-15 דקות.

3.

100% מסמכים משפטיים עדכניים

המודלים שלנו נכתבים על ידי עורכי דין מומחים ונבדקים על ידי ועדת מומחים.

2.

חיסכון מרשים

חסוך עד 50% בהוצאות המשפט שלך

4.

מומחים לשירותכם

כל המסמכים שלנו מעוצבים על ידי עורכי דין מומחים בתחומם. הם מנחים אותך ועונה על שאלותיך במידת הצורך.

bottom of page