top of page

 

הפסקת תשלום

לכל חברה שנקלעת למצב של הפסקת תשלומים יש תקופה של 45 ימים to realize_5178d_realize_5178d_51905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_realize_5178d_realize_5175dcclaration-de_realize_5175-dc1903-5179 הצהרה זו מאפשרת להצהיר על מצבה הפיננסי של החברה ולהתקדם ל- its redressement 19 sa_51758-li_cf58cf58cf5cf58d_d_redressement 19 sa_5175cb-d53175cf-d33175cb-d1903175cb-d531cb-d33175-d19033175-d131cb

 

פעולה זו דורשת מילוי טופס administratif  והשלמת פורמליות ספציפיות מסוימות.

בצע את הצהרת הפסקת התשלום עםL-Expert-comptable.maכולל: 

  • הצהרת חדלות הפירעון שלך

  • ניהול אינטגרלי של פורמליות מנהליות

  • ליווי מומחים

  • 100% נוהל מקוון

הצהרה על הפסקת תשלומים

איך זה עובד ? 

איסוף דרישות

ענה על שאלות פשוטות (5 דקות)

ניהול הליכים פורמליים

אנחנו מכינים את החזרה שלך במהירות

השגת ה-DCP

קבל את ההצהרה שלך על הפסקת תשלומים

למה לבחור l-Expert-comptable.ma?

אתה מלווה על ידי מומחים

1.

פתרון פשוט ומהיר.

צור את המסמכים שלך והשלם את הפורמליות שלך בפחות מ-15 דקות.

3.

100% מסמכים משפטיים עדכניים

המודלים שלנו נכתבים על ידי עורכי דין מומחים ונבדקים על ידי ועדת מומחים.

2.

חיסכון מרשים

חסוך עד 50% בהוצאות המשפט שלך

4.

מומחים לשירותכם

כל המסמכים שלנו מעוצבים על ידי עורכי דין מומחים בתחומם. הם מנחים אותך ועונה על שאלותיך במידת הצורך.

bottom of page