top of page
סטטוס CFC: כל מה שאתה צריך לדעת  
 

סטטוס CFC הוא תווית המעניקה את הזכות לחבילה אטרקטיבית של יתרונות. יתרונות אלו כוללים הקלות ב-Doing Business, גישה לקהילה של חברים פעילים ואפשרות ליהנות ממידע רלוונטי על אפריקה. 

נהנית מעמדה ייחודית, ל-CFC יש את כל השירותים והתשתיות הדרושים כדי לחבר את חבריה למרכזי עסקים ולשווקים בינלאומיים.  
CFC הצליחה לבנות קהילה של יותר מ-200 חברות חברות, רשת של 15 מרכזים פיננסיים שותפים ושותפויות אזוריות.

LEC.ma חושף כמה טיפים לקבלת סטטוס CFC והשיטה שיש לפעול לפיה!

1- קזבלנקה Finance City: A new status 

 

סטטוס ה-CFC הוא תווית המעניקה את הזכות לחבילה אטרקטיבית של יתרונות. יתרונות אלו כוללים הקלות ב-Doing Business, גישה לקהילה של חברים פעילים ואפשרות ליהנות ממידע רלוונטי על אפריקה. יתרונות אלו מתוארים בפירוט בהמשך. סעיף.

המסגרת המוסדית של CFC מותאמת כל העת כדי לענות בצורה הטובה ביותר על הצרכים של חברי קהילת CFC ובכך להקל על פיתוח פעילותם באפריקה.

2- קריטריונים לזכאות:

חברות הזכאיות לסטטוס CFC חייבות לעמוד בקריטריונים הבאים:

   1°-היה חלק מאחת מהקטגוריות העסקיות הבאות:

 • חברות פיננסיות

 • חברות לא פיננסיות

 

   2°-  לספק ערך מוסף התורם לפיתוח המקום;

   3°-  יש את המטה היעיל שלהם ב-CFC;

   4°-  להיות מכוון ומנוהל מ-CFC;

   5°-  שיהיה לפחות מנהל אחד המתגורר במרוקו;

   6°-  הקצאת מינימום של הוצאות תפעול בהתאם לפעילות החברה;

   7°-  בעלי מנהלים בכירים עם הכישורים הנדרשים וניסיון בינלאומי:

 • לפחות 3 שנים:עבור נותני שירותים טכניים ומנהליים, נותני שירותים נלווים, חברות מסחר

 • שנה אחת לפחות:לפעילויות אחרות

 

   8°-  לתרום לקידום מומחיות טכנית וטכנולוגית ולפיתוח של

   place, במיוחד בכל הקשור לסחר ומימון לפיתוח באפריקה.

 

למידע נוסף על קריטריוני הזכאות, אנא צור קשר עם אחד מהיועצים שלנוLEC.ma

 ​

3- חברות פיננסיות: 

 

 • חברות ביטוח וביטוח משנה וכן חברות תיווך ביטוח וביטוח משנה;

 • מוסדות פיננסיים אחרים המבצעים אחת מהפעילויות הבאות:

- ניהול קולקטיבי או פרטני של תיקי מכשירים פיננסיים;

- מסחר על חשבון עצמו או מטעם צדדים שלישיים במכשירים פיננסיים;

- השמה על כל צורותיה;

- שירותים הקשורים לפלטפורמות מימון שיתופיות;

- ייעוץ השקעות פיננסי.

 

 • חברות השקעות ומפעלים להשקעה קולקטיבית;

 • ספקי שירותי השקעות אחרים הפועלים בניהול נכסים פרטיים או דירוג אשראי;

 • חברות אחזקות שעיקר פעילותן באחזקה וניהול השתתפות בהון של חברות.

4-חברות לא פיננסיות: 

4-1-ספק שירות נלווה :

ספקי שירותים נלווים הפועלים בשירותי ביקורת וייעוץ משפטי, מס, אסטרטגי, אקטוארי או משאבי אנוש, וכן כל פעילות שירות נלווה אחרת ביחס לפעילויות המבוצעות על ידי חברות הזכאיות למעמד CFC.

4-2-ספק שירות טכני ואדמיניסטרטיבי:

   

ספקי שירותים טכניים המבוצעים במסגרת פעילות תעשייתית ומסחרית ונותני שירותים אדמיניסטרטיביים.

 

מדובר באנשים משפטיים המבצעים לפחות אחת מהפעילויות הבאות כפעילותם העיקרית:

 

 • הפיקוח והתיאום של הפעילויות המבוצעות על ידי גופי הקבוצה שאליה משתייך נותן השירות הנ"ל בשטח לאומי או במדינה זרה אחת או יותר;

 • הכוונה וניהולם של הגופים האמורים;

 • מתן שירותים מטעם הגופים האמורים.

 

ספקי שירותים טכניים עשויים גם לספק שירותים מטעם צדדים שלישיים ולהוציא חשבונית על סחורות ושירותים מטעם הגופים האמורים או לצדדים שלישיים.

 

קריטריון המתייחס לספקי שירותים טכניים ונותני שירות אדמיניסטרטיביים.

ספקי שירותים טכניים ונותני שירות אדמיניסטרטיביים חייבים לספק לפחות שלושה מהשירותים הבאים לפחות לשלושה גופים מאותה קבוצה או עמם הם קשורים מכוח יחסים מסחריים, טכניים או הון:

 • הפיקוח והתיאום של הפעילויות המבוצעות על ידי גופי הקבוצה שאליה משתייך נותן השירות בשטח לאומי או במדינה זרה אחת או יותר;

 • הכוונה וניהולם של גופים אלה;

 • מתן שירותים מטעם גורמים אלה;

 • מתן שירותים מטעם צדדים שלישיים;

 • חשבונית של סחורות ושירותים מטעם גורמים אלה או לצדדים שלישיים;

 • כל שירותי ניהול, ניהול או תיאום אחרים הקשורים למטה אזורי ובינלאומי.

4-3-חברת סחר:

מדובר בכל אדם משפטי שמטרתו העיקרית היא רכישה ומכירה של טובין מטעם צדדים שלישיים ואשר מבצע לפחות אחת מהפעולות הבאות:

 • רכישת חומרים או מוצרים למכירה חוזרת;

 • שירותים הקשורים למסחר, לרבות רשתות, לוגיסטיקה, אחסון, תחבורה וייעוץ עסקי.

5- היתרונות של סטטוס CFC:

סטטוס CFC נותן גישה להצעת ערך אטרקטיבית. הצעת ערך זו בנויה סביב שלושה קטעים: הטבות בעשיית עסקים, גישה לקהילה של חברים פעילים וגישה למידע על אפריקה. מצא את הפרטים למטה.

CFC מציעה הקלה עסקית באמצעות נהלים פשוטים:

הקמת חלון בודד:

 • הליך ניהולי מואץ להקמת חברות תוך 48 שעות;

 • שירות תכיר לפישוט והאצת הליך הטיפול בבקשות לאישורי עבודה מעובדים זרים. לחברי CFC יש אפשרות להגיש את בקשותיהם לחוזי עבודה זרים ולמשוך אותם ישירות ממטה CFC; 

 • שירות במיקור חוץ ללגליזציה של חתימות על חוזי עבודה זרים.

לפיכך, חברים יכולים לקבל חוזי עבודה זרה תוך 48 שעות ואישורי שהייה תוך שבועיים.

 • נהלים פשוטים לבקשות ויזה "לעסקים" (בעוד 24 שעות); 

 • הליך בקשת אישור למוסדות פיננסיים באמצעות הקמת טופס מאוחד המאפשר הן להגיש בקשה למעמד CFC והן לאישור.

נזילות של אנשים  

חברות בעלות "סטטוס CFC" נהנות מהליך פשוט ומואץ לגיוס מועמדים זרים.

הליך זה מורכב מ:

 • הפטור של חברות CFC מהפקת תעודת ANAPEC המאשרת היעדר מועמדים לאומיים לתפוס את התפקיד המוצע למועמד הזר;

 • הפטור של מועמדים זרים לתפקיד המוצע מהצגת עותקים מאושרים של הפניות המקצועיות שלהם;

 • מתן אישור העבודה לעובד הזר שגויס על ידי חברת CFC תוך תקופה מקסימלית של 3 ימי עבודה.

הערה משותפת המתייחסת למתקנים למתן אשרת "עסקים" ו-  היתר שהייה במסגרת המרכז הפיננסי של קזבלנקה (CFC)

מידע חשוב:

CFC מבקשת להזכיר לחבריה כי כל האזרחים הזרים המתגוררים במרוקו מחויבים להגיש בקשה להיתר שהייה על מנת לעמוד במעמד תקין מול הרשויות המקומיות. בנוסף, החל מ-1 בספטמבר 2019,   גם קטינים זרים חייבים במסמך תפוצה שיאפשר להם לצאת משטח מרוקו ולחזור לשם.

לעובדים זרים שגויסו לאחרונה על ידי חברות חברות בקהילת CFC ושעדיין אין ברשותם כרטיסי רישום, יש כעת אפשרות לפתוח חשבון בנק זמני בדירהם בהגשה פשוטה של חוזה העסקה זר שאושר על ידי משרד העבודה והשתלבות מקצועית. בעבר, פתיחת חשבון זו חייבה מסירה לבנק של קבלת הפקדה של בקשת כרטיס הרישום.

נזילות הון

 • פתיחת חשבון יחיד במטבע חוץ לכל העסקאות; 

 • חופש מוחלט לנהל נכסי מטבע חוץ; 

 • העברת עמלות ללא הגבלה של דמי ניהול ותמיכה טכנית בתוך הקבוצה ; 

 • הארכת קצבת נסיעות עסקים לחברות CFC.

חוזר OC N°02/2018 המתייחס לבנקים מתווכים מורשים

יתרונות פיסקאליים

חברות בעלות "סטטוס CFC" נהנות מהטבות המס הבאות:

מבחינת מס חברות (IS)

החברה נהנית מתוצאת המס הנובעת מהמחזור המקומי והיצוא:

 • פטור כולל ממס חברות במהלך 5 שנות הכספים הראשונות ברציפות משנת הכספים הראשונה שבה ניתן המעמד, החל על כל מחזור המכירות המקומי או היצוא (סעיף 6-IB-4° ל-CGI);

 • מיסוי כל התוצאה המתייחסת למחזור מקומי ויצוא בשיעור ספציפי של 15% מעבר לתקופה זו;

תאריך תוקף של הטבת המס המתייחסת למס הכנסה

לפיכך, LF 2020 שינה את משטר המס החל על חברות שירותים המקבלות מעמד של CFC החל מה-1 בינואר 2020.

מבחינת מס הכנסה (IR)

לעובדי חברת CFC יש אפשרות לבחור את משטר המס המתאים להם:

 • תן IR בשיעור ספציפי של 20% ; 

הפריטים הבאים מושפעים מתעריף זה:

- משכורות, תגמולים ושכר ברוטו; 

- קצבאות והטבות במזומן או בעין, כתוספת שכר.

אם לעובד יש הכנסה אחרת, עליו להגיש גם את הצהרת ההכנסה הגלובלית שלו (בהתאם להוראות סעיף 82 של קוד המס הכללי (CGI))

 • או מערכת המס הרגילה.

תאריך תוקף של הטבת המס המתייחסת למס הכנסה

מיסוי בשיעור של 20% ניתן לתקופה מקסימלית של 10 שנים מ:

 • מועד ההחלטה על הענקת המעמד לחברה לעובדים שכבר הועסקו לפני קבלת המעמד; 

 • התאריך בו העובד החדש שגויס נכנס לתפקידו

מבחינת ניכוי מס במקור (RAS)

חברה בסטטוס CFC נהנית מפטור מניכוי מס במקור על דיבידנדים והכנסות דומות אחרות מהשתתפות המחולקת למוטבים תושבים ותושבי חוץ (סעיף 6-IC-1° ל-CGI).

 

לגבי דמי רישום (DE)

חברות CFC פטורות מדמי רישום על יצירת עסקים ושטרי הגדלת הון.

בנוסף, חוק הכספים של 2020 העניק לחברות שקיבלו מעמד של CFC לפני 2020 את האפשרות לבחור באופן בלתי הפיך במשטר המס החדש. שינוי המשטר היה אפוא אופציונלי ותלוי ברצונה של כל חברה.

 

החוק החדש למעמד CFC קבע תאריך שמעבר לו משטר המס הישן אינו יכול לחול עוד. תאריך זה נקבע ל-31 בדצמבר 2022

6- טקסטים רגולטוריים:

מסגרת משפטית ורגולטורית השולטת בקזבלנקה Finance City:

חוקים:

קוד אתי

חוזרים והערות

 

NOS SERVICES

 

 

בין אם אתה מנהל עסקים, איש מקצוע ליברלי או מנהל עמותה, לבד או בראש צוות, לא משנה מה תחום הפעילות שלך,LEC.ma נמצא בהישג יד כדי לזהות ולתת מענה לצרכים שלך.

מהיצירה ועד להעברת החברה שלך, אנחנו השותפים שלך בכל המצבים, בין אם מדובר בניהול יומיומי, ברגעי קושי או בפרויקטים השאפתניים ביותר.

Statut Casablanca finance city
NOTRE ÉQUIPE
מי אנחנו?
LEC.maחברה של רואי חשבון ורואי חשבון הרשומים ברשימת מסדר רואי החשבון במרוקו.
Ancre 1
NOS CLIENTS
DERNIERS ARTICLES

השירותים שלנו
 
ראיית חשבון

למשרדנו יש את הניסיון להפוך את הנהלת החשבונות שלך לשימושית ויעילה יותר

מיסוי

מנהל תיקים מכין את   את החזרי המס שלך ומספק לך עצות שימושיות 

חברתי

מומחה מלווה אותך בניהול השכר וההצהרות הסוציאליות שלך ומייעץ לך בהליכי ניהול כוח האדם שלך.

מידע נוסף >

משפטי

התפקיד שלנו הוא להסביר לך את זכויותיך וחובותיך, ולייעץ לך בהחלטות ובפעולות שלך.

מידע נוסף >
צריך מידע נוסף? צור קשר

אם אתה צריך עזרה, אל תהסס לפנות אלינו.

bottom of page